Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas saab sundida venda kandma osa ema hoolduskuludest?18.06.2012

Eesti vabariigi algusaastail lasi vanem vend haigel ja vanal emal notari juures allkirjad anda, et kingib kõik maad ja metsad vennale. Ema ei saanud muidugi arugi millele ta täpselt alla kirjutas.
Nii saigi ta perekonna varad kõik omale ja on nüüd rikas mees nende müügist.
Aasta tagasi jäi ema insuldiga voodisse ja tema hoolduskuludeks ja ravimiteks ema pensionist ei piisa.
Vend pole kordagi ema vaatamas käinud ja keeldub sentigi hoolduskuludeks andmast. Lapsi tal ei ole ja kiitleb küla peal kui suur ta pangaarve on.
Kas on olemas seadus, mille alusel ta peaks seda tegema ja kelle poole peaks pöörduma?
Ise olen väikesepalgaline ja minu õel on kuus last.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Perekonnaseaduse § 97 punkti 3 kohaselt on ülalpidamist õigustatud saama abivajav alaneja või üleneja sugulane, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama. Käesoleval juhul on abivajavaks ülenejaks sugulaseks Teie ema ja ülalpidamist andma kohustatud isikuteks tema alanejad sugulased ehk tema lapsed.

Perekonnaseaduse § 102 lõike 1 järgi vabaneb isik ülalpidamiskohustusest selles ulatuses, milles ta ei ole tema muid kohustusi ja varalist seisundit arvesse võttes võimeline andma teisele isikule ülalpidamist, kahjustamata enese tavalist ülalpidamist. Seega olukorras, mil Teie ja Teie õe majanduslik olukord on märkimisväärselt kehvem Teie venna omast, peaks üldjoontes ema ülalpidamiskohustus lasuma vennal.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand