Perekonnaõigus


Küsimus: Mida peaks silmas pidama abieluvaralepingu koostamisel?06.04.2011

Tere,
Olen tütre eluasemelaenu kaaslaenaja (laenu summa on üsna suur). Laenu maksmisega probleeme ei ole, kuid laenu maksmise periood on suhteliselt pikk.

Kui ma olen uues suhtes ja me oleme otsustanud abielu sõlmida, siis kuidas vormistada abieluvaraleping või mingit muud õiguslik dokument nii, et minu võlad ei laieneks mu tulevasele abikaasale ja tema suguvõsale (ühiseid lapsi meil ei ole ega ka tule)? Ma pean silmas siin ka pärimist jne. Ma tahan olla 100% kindel, et ma sellega ei ohusta partneri lähedasi.

Seega, kui me abielu sõlmiksime, siis tema või minu surma korral jääb näiteks kinnistu ja kinnivara selle algse omaniku suguvõsale (laps, eksabikaasa).

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Perekonnaseadus võimaldab abikaasadel abielludes valida 3 erineva vararežiimi vahel. Üheks vararežiimi liigiks on varalahusus. Abikaasad võivad abiellumisel perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud korras valida varasuhtena varalahususe. Varalahususe korral käsitatakse abikaasasid varalistes suhetes isikutena, kes ei ole teineteisega abielus. Küll aga laienevad abikaasadele abielu muud õiguslikud tagajärjed.

Abikaasa seadusjärgse pärijana pärib esimese järjekorra pärijate kõrval võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem, kui ühe neljandiku pärandist, teise järjekorra pärijate kõrval poole pärandist. Testamendiga saate anda korralduse, et pärijateks on Teie poolt äranäidatud isikud.