Perekonnaõigus


Küsimus: Kas ema poolt tagasimaksmata elatist võib käsitleda alusetu rikastumisena?25.06.2012

Kohtumääruse alusel tasusin lapsele elatist (ema kontole). Samal ajal käis kohtumenetlus lapsega suhtlemiskorra määramiseks, mille tulemuseks oli kohtumäärus - laps on pool kuud isaga ja pool kuud emaga. Lapse emaga kokkulepet elatise tagasimaksmise/lõpetamise osas ei saavutanud ja vastavalt määrusele kandsin elatise raha edasi. Samal ajal kandsin lapse kulutused ka sel ajal, kui laps oli minuga, seega topelt. Esitasin hagi kohtusse elatise lõpetamiseks ja alates hagi esitamisest elatise maksmise kohustus lõpetati kohtuotsusega.
Küsimus: kas pärast hagi esitamist (kuni lahendini) maksutud elatise peab lapse ema tagastama ja kui ta seda ei tee, kas siis jälle kohtusse?
Kas enne hagi esitamist tasutud elatist võib käsitleda alusetu rikastumisena lapse ema poolt? Elatist lapsele ta kasutada ei saanud, sest laps ei olnudki temaga. Samas ema majanduslik seis on silmähtavalt paranenud ja seda ei ole keeruline tõestada.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui kohtuotsusega on kindlaks määratud, et elatise maksmise kohustus lõpeb alates hagi esitamisest, siis on lapse emal tõepoolest kohustus tagasi maksta elatise osa, mida maksti eelnimetatud perioodi eest.

Põhimõtteliselt võiks hagiavalduse esitamisest kuni lahendi tegemiseni makstud elatist käsitleda lapse ema alusetu rikastamisena ja võtta nimetatu õiguslikuks aluseks enam makstud elatise tagasinõudmisel.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand