Perekonnaõigus


Küsimus: Mida pean edasi tegema kui mees esitas elatisraha nõudele vastuväite?06.07.2012

Tere. Kuna minu 10-aastase lapse isa pole maksnud aasta otsa lapsele toetusraha, siis esitasin kohtu poole kiirmenetluseks maksekäsu. Pikki kuid eiras ta kohtu kirja, lõpuks saadi edastatud. Nõudsin lapsele miinimumi, ehk siis 139 eurot. Nüüd on ta esitanud vastuväite, et tal pole sellist raha mulle maksta, kuna tal endal 3-aastane laps uues abielus ja tööl ei käi. Tema uus pere elab vanemate soetatud korteris, sõidavad nende ostetud autoga, siis ei ole neil ka vara. Mina aga olen teise lapse ootel ja tahaksin oma esimest last ka kaitsta. Miks peab minu elukaaslane täitma kellegi teise kohustust? Miks pean mina täitma oma endise mehe kohustust lapse ees? Kas nii jääbki, et ta ei pea ka miinimumi maksma? Mida edasi peaksin nüüd tegema kui vastuväide on esitatud?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui maksekäsu kiirmenetluse avaldusele esitatakse vastuväide, hakkab kohus asja menetlema hagimenetluses. Teie jaoks tähendab nimetatu seda, et nii Teil kui ka lapse isal on võimalik esitada kohtule täiendavaid dokumente ja asja arutamine toimub vähemalt ühe menetlusosalise soovil kohtuistungil. Kohtuistungi toimumisest teavitab Teid piisava etteteatamistähtajaga kohus, ise Te seda uurima ei pea.

Pelgalt vastuväite esitamine ei välista elatise väljamõistmist Teie poolt soovitud suuruses. Seejuures on kohtupraktika üldjoontes kujunenud selliseks, et väga mõjuva põhjuseta elatist alla miinimummäära välja ei mõisteta. Reeglina ülalpidamiseks kohustatud isiku töötust mõjuvaks põhjuseks ei loeta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand