Perekonnaõigus


Küsimus: Kui enne abiellumist ostsin laenuga korteri ja siiani olen tasunud nii laenumakseid kui kommunaalkulusid ainult mina, kas mehel on lahutuse korral õigust korterile? 07.07.2012

Tere! Andsin sisse hagi abielu lahutamiseks, kuna abikaasa pole nõus muudmoodi lahutama. Kuid enne abiellumist ostsin mina laenuga korteri ja siiani olen tasunud nii laenumakseid kui ka kommunaalkulusid ainult mina. Abikaasa kirjutasin ka korterisse sisse...nüüd ei saa teda enam aga nii lihtsalt avalduse põhjal välja kirjutada, kuna abikaasa teatas lihtsalt linnaosavalitsuses, et tema elab selles korteris. Tegelikkuses viibib ta antud korteris ainult nädalavahetustel - muul ajal tööl. Üüri ta ei maksa, isegi osaliselt mitte. Kas pärast abielu lahutamist on tal mingit õigust antud korterit kasutada? Saan aru, et enne lahutuse jõustumist ei saa ma ka uut hagi sisse anda, et ta korterist välja koliks? Ning veel - kas samaaegselt, kui käib protsess lahutuse asjus, saab anda sisse ka taotluse elatisraha nõudmiseks? Ja kuidas saada aru mõistest hagisumma? Lahutuse puhul on hinnaks 3500 EUR. Mida see eesti keeles tähendab? Riigilõiv nüüdsest e-kanali kaudu hagi esitamisel on 75 EUR.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui korter on soetatud enne abielu, siis kuulub see Teie lahusvarasse ja ühisvara jagamisel seda arvesse ei võeta. Pelgalt sissekirjutus ei anna abikaasale tegelikkuses õigust Teie ainuomandis olevat elamispinda kasutada ja Teil kui eluruumi omanikul on igal ajal õigus taotleda tema elukoha aadressi andmete muutmist.

Abielu lahutamise menetlus ei välista samaaegselt elatisnõude esitamist.

Hagihind on hagis taotletu harilik väärtus, mille alusel määratakse riigilõivu suurus. Abielu lahutamise nõue on käsitletav mittevaralise nõudena, mille puhul eeldatakse, et hagihind on 3500 eurot. Enne 1. juulit 2012 lähtuti riigilõivu määramisel abielu lahutamise hagilt selle hinnast, kuid nüüd tuleb hagiavalduse esitamisel abielu lahutamiseks tasuda riigilõivu konkreetselt väljatoodud summas – 100 eurot või läbi E-toimiku esitades 75 eurot.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand