Perekonnaõigus


Küsimus: Kust peaks alustama isalt elatisraha nõudmist 18-aastane laps või peab seda tegema eestkostja?17.08.2012

Tere,
Minu ema on surnud, isa ei ole mulle alates 2007. aastast elatist maksnud, keeldub mind materiaalselt toetamast ka nüüd. Sain just äsja 18-aastaseks, seni oli minu eestkostjaks kohtu poolt määratud minu vanaisa, kes on mind kasvatanud ja kõik loonud normaalseks eluks. Nüüd soovin omaette korteris elada, mille ostis mulle vanaisa. Kulud nii elamiseks (käin 12. klassis) ja kooliskäimiseks ületavad minu sissetulekud, sest saan toitjakaotuspensioni ja peretoetust, mis ei ole minu igapäevaseks toimetulekuks piisavad. Minul jääb igas kuus puudu 250 eurot, vanaisal ja tema perel ei ole enam võimalik mind nii palju toetada. Kas mul on võimalik nimetatud summa isalt välja nõuda, mida pean tegema, kuidas elatist taotleda, kas see käib lihtmenetluse kaudu. Tänan juba ette.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui olete täisealine, saate ise pöörduda kohtu poole elatise nõudmiseks (eeldusel, et jätkate põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses). Eestkostetava täisealiseks saamisel peaks lõppema ka eestkoste.

Elatise suurus oleneb Teie poolt põhjendatud vajadusest, st peate olema suuteline kohtule tõendama, kui suured on Teie kulutused. Elatise väljamõistmiseks peate kohtule esitama kas hagiavalduse või algatama maksekäsu kiirmenetluse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand