Perekonnaõigus


Küsimus: Kui palju peab minu mees iga kuu oma teise naise lapsele elatist maksma, kui tal on 1 laps ja meil 3 last?16.08.2012

Minu mees elas kunagi teise naisega, nad polnud abielus ega midagi aga see neiu sünnitas lapse ja kirjutas lapse minu mehe nimele. Nüüd nõuab elatist. Saan aru, et tal on õigus küsida aga tahtsingi teada, et mis summa peaks olema kui meie oleme juba abielus peaaegu 4 aastat ja järgmine kuu sünnib juba kolmas lapsuke. Kõik on alaealised. Kõige suurem laps saab veebruaris alles 4-aastaseks, et kas see muudab midagi?
Palju peab siis minu mees iga kuu oma teise naise lapsele elatist maksma, kui tal on 1 laps ja meil 3 last.
Kas naisel on õigus ähvardada mind ja minu käest elatist küsida?
Aitäh vastuse eest!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Väljamõistetava elatise suurus oleneb sellest, kui palju ülalpidamiseks õigustatud isik elatist nõuab ja kas ta on võimeline lapse kulutusi piisaval määral tõendama. Samas ei või elatis ühele lapsele reeglina olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Erandkorras, nt siis, kui elatise maksmiseks kohustatud isikul on veel ülalpeetavaid lapsi, kes jääksid miinimumsummas elatise väljamõistmisel varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps, võib kohus elatist vähendada alla miinimummäära (käesoleval hetkel 145 eurot kuus).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand