Perekonnaõigus


Küsimus: Kui muutub miinimumpalk, kas siis väljamõistetud elatisraha suureneb ka automaatselt sellega?17.08.2012

Kuna väikseim elatisraha summa sõltub miinimumpalgast, siis.
1.Kas seadusega ette nähtud elatisraha miinimum peaks tõusma, kui tõusis miinimumpalk? Elatis on määratud kohtus sel ajal, kui miinimupalk oli väiksem. Aasta alguses miinimumpalk tõusis aga elatisraha jäi samaks.
2.Kas peaksin pöörduma kohtutäituri poole?
3.Kas selleks peaks olema kohtuotsuses kirjas tingimus, et kui tõuseb töötasu siis automaatselt tõuseb ka elatisraha suurus lapse kasuks?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui tõuseb miinimumpalk, tõuseb ka miinimumelatis, mis on miinimumpalgaga otseses seoses – pool sellest.

Kui kohtuotsuses on elatise suuruseks märgitud miinimummäär, on Teil õigus nõuda elatist vastavalt kehtivale alampalgale, kuid kui kohtuotsuses on märgitud elatise konkreetne summa, on Teil õigus vaid nimetatud summale. Elatise tõstmiseks kehtivale miinimumile on sellisel juhul vajalik taotleda kohtult elatise suurendamist.

Kohtutäitur saab sisse nõuda vaid kohtuotsuses määratud ulatuses elatist. Kui selleks on kindel summa, puudub tal õigus sisse nõuda sellest suuremat elatist, kaasa arvatud elatist kehtivas miinimummääras.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand