Perekonnaõigus


Küsimus: Kas kohtutäitur võib kinni pidada riiklikust toetusest, kui ema ei maksa isa juures elavatele lastele elatist?17.08.2012

Isal on laste hooldusõigus ja emalt on väljamõistetud elatis. Elatisnõue on antud kohtutäiturile. Kuna laste ema ei tööta, siis pole kahe aasta jooksul lapsed midagi saanud. Uue elukaaslasega sünnib laste emal sügisel uus laps. Tean, et riiklikest toetustest ei saa kohtutäitur raha võtta, aga kas see kehtib ka elatise saamise kohta? Isa juures kasvavatel väikelastel on ju ka raha vaja.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Täitemenetluse seadustiku § 131 lg 1 p 1 kohaselt ei saa sissenõuet pöörata riiklikele peretoetustele (nt sünnitoetus), kuid § 131 lg 2 alusel on võimalik pöörata sissenõue nt vanemahüvitisele, kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane. Seega võiks vanemahüvitise arestimine lapse elatisnõude täitmiseks kõne alla tulla küll.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand