Perekonnaõigus


Küsimus: Kas kinkelepinguga enne abielu saadud maja, mille maa on erastatud abielu ajal, on ühisvara?10.09.2012

Ema tegi maja kinkelepingu pojale veel enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist ja enne abiellumist. Maa erastamine leidis aset juba abielus olles ja Eesti Vabariigi ajal. Niinimetatud nõukogude korra ajal ei olnud võimalik maad erastada.
Kas nüüd, peale abielulahutust, on tegemist ühisvaraga?
Vaatamata sellele, et kinkega saadut ei loeta ühisvarasse kuuluvaks varaks juhul, kui pooled ei ole sõlminud abieluvaralepingut, millega on kokku lepitud teisiti.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kinke teel omandatu kuulub tõepoolest ühe abikaasa lahusvara hulka, kuid erastades kinkelepingu alusel omandatud maja all asuva maa, muutub nimetatu juba abikaasade ühisvaraks, mille jagamist on abielu lahutamise korral mõlemal abikaasal õigus nõuda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand