Perekonnaõigus


Küsimus: Üks laps kasvab minu juures, teine vanaema juures, kuidas saan ennast kaitsta järjest suurenevate nõudmiste eest?10.09.2012

Lapse ema ei tule meie kahe ühise lapse kasvatamisega toime (joomine, vägivaldne elukaaslane jne), seetõttu määras sotsiaalosakond noorema lapse minu juurde, vanem laps jäi naise ema, st oma vanaema juurde, kus ta juba eelnevalt elas. Elan uues kooselus, kus kasvab lisaks minu ja ekskaasa tütrele ka poeg. Lisaks sellele oman kohustusi 1 alaealise ees. Nüüd on tekkinud olukord, kus lapse vanaema osutab psühholoogilist survet ja ähvardab mind ja minu elukaaslast ning nõuab üha rohkem. Siiani ei ole lapse ema ega vanaema aidanud mind noorema tütre kasvatamisel ei rahaliselt ega moraalselt, mina seevastu aitan oma vanemat tütart igakuiselt kas asjade (riided, jalatsid) ostmisega või finantsiliselt. Kuidas ennast seaduslikult kaitsta sellise surve eest? Mis õigused on mul nõuda lapse emalt? vanaemalt? nendepoolse kohustuse täitmist selle lapse osas, keda kasvatab vanaema ning selle lapse osas, keda kasvatan mina ja minu elukaaslane? Kas neil on õigus mind kohtuga ähvardada või on mul endal mõttekam selles küsimuses kohtu poole pöörduda?
Suur tänu!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Laps, kes elab Teie juures, peaks saama ülalpidamist võrdselt nii Teilt kui ka oma emalt, seega Teie juures elava lapse ülalpidamiseks on Teil õigus nõuda (kohtu kaudu) lapse emalt elatise maksmist.

Laps, kes elab oma vanaema juures, peaks samuti saama võrdselt ülalpidamist nii Teilt kui ka oma emalt, seega on last kasvataval vanaemal õigus nõuda lapse ülalpidamiseks elatist nii Teilt kui ka lapse emalt.

Elatise suurus oleneb lapse vajadustest, kuid tuleb märkida, et elatis ühele lapsele kuus ei tohi olla käesoleval hetkel väiksem kui 145 eurot (pool alampalka).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand