Perekonnaõigus


Küsimus: Kui soovin kohtu määratud elatisraha suurendada kohtu kaudu, millised kulud siis kaasnevad?01.10.2012

Tere!

Lahutasin abielu lapse isast 8 aastat tagasi. Laps praeguseks 9-aastane. Kohus määras tollal miinimumelatise, hetkel siis 83 eurot. Andsin tookord täiturile nõude ja elatist hakkas maksma eksmehe tööandja. Sel aastal tuli ta töölt ära ja elab nö mustast sissetulekust, nii palju, kui mina tean. Maksta ei kavatse mulle midagi. Last ta ka näha ei ole soovinud, mina takistusi ei tee, olen palunud, et kohtugu ikka, laps saab juba aru, et tal peaks olema isa aga ei ole.

Küsimused siis sellised:
* Kui ma lähen kohtusse, et tõsta elatis uue miinimumini, mis kulusid see mulle kaasa toob? (Riigilõiv, kohtukulud jne)
* Kas antud olukorras, kus ta enam ei tööta ja kui saan uue kohtuotsuse, peaks tegema kohtutäiturile uue nõude?
* Kui ma soovin hooldusõigust täielikult endale, kas saan seda teha sama kohtuasja käigus ning kas pean midagi erilist tegema/tõestama? Kas see tõstab kulusid? Tõesti ei soovi, et isa, keda ei huvita, saaks suvalisel hetkel sekkuda puhtast kiusust (ta on selline, kellel aegajalt tekivad kiuslikud ideed).
* Kui kaua selline menetlus aega võtab? Ja kas on võimalik kõike seda otsustada ka tagaselja, juhul, kui ta kohtusse ei ilmu?

Palju küsimusi, ma tean. Tahaks kõigest selgelt aru saada, et midagi valesti ei teeks. Tänan!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

tänan põhjaliku ja läbimõeldud küsimuse eest! Kui osapooled ei saavuta elatisena makstava summa suurendamisel kohtuväliselt kokkulepet, on võimalik elatist suurendada kohtu kaudu. Elatise nõude puhul on hagejaks elatist saama õigustatud isik ehk laps, kelle seadusliku esindajana saate hagiavalduse kohtule esitada. Elatise nõudelt riigilõivu tasuma ei pea, kui suured on muud kulud, on keeruline hinnata.

Kohtutäituri poole saate pöörduda siis, kui kohustatud pool ei täida elatise maksmise kohustust. Ainuüksi asjaolu, et lahuselav vanem ei tööta, ei ole kohtutäituri poole pöördumise aluseks.

Kui ühist hooldusõigust omavad vanemad elavad alaliselt lahus või ei soovi muul põhjusel hooldusõigust edaspidi ühiselt teostada, on kummalgi vanemal õigus kohtult hagita menetluses taotleda, et lapse hooldusõigus antaks talle osaliselt või täielikult üle.

Teie poolt esitatud informatsiooni alusel ei teosta lahuselav vanem oma hooldusõigust lapse suhtes piisaval määral, mis teoreetiliselt annab teile võimaluse pöörduda kohtusse ning taotleda ainuhooldusõiguse üleandmist. Tõestama peate kohtule seda, et teine vanem on rikkunud oma hoolduskohustust.