Perekonnaõigus


Küsimus: Kas kunagine kooperatiivkorter on ühisvara või lahusvara?06.04.2011

Tere,
Mind huvitab, kas enne abielu soetatud ja 2001-2002 aastal kinnistamisotsusega kinnistatud kooperatiivkorterid on lahusvara või ühisvara?
Abielu on sõlmitud 1995.a. Mõlemal oli oma korter, mis hetkel võivad turuhinnaga olla umbes 600 000 krooni ja 800 000 krooni.

Kui notari juures ühisvara jagada, tuleb kogumaksumusest tasuda 0.5%. Kas pärast ühisvara jagamist kuulub kummalegi oma abielueelne korter või tuleb suurema väärtusega korteri omanikul teisele poolele maksta (antud juhul 100 000 krooni)?
Erinevad juristid tõlgendavad seda küsimust erinevalt.
Kas on õige, et ühisvara hulka ei kuulu kummagi abikaasa lahusvara, milleks on enne abiellumist kummagi abikaasa omandis olnud vara?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Jah, reeglina on Teie väide - "ühisvara hulka ei kuulu kummagi abikaasa lahusvara, milleks on enne abiellumist kummagi abikaasa omandis olnud vara" - õige. Riigikohus on oma lahendites korduvalt analüüsinud küsimust, kas enne abielu soetatud korter, mis on kinnistatud abielu kestel, on abikaasade ühis- või lahusvara.

Riigikohtu Tsiviilkolleegiumi otsuses nr 3-2-1-164-05 asus kolleegium seisukohale, et ühe abikaasa lahusvara hulka kuuluv korter kui vallasasi ei muutu abielu ajal korteriomandi kinnistamise läbi PKS § 14 lg 1 (kuni 01.07.2010.a kehtinud PKS) alusel abikaasade ühisvaraks, vaid jääb selle abikaasa lahusvaraks, kellele kuulus korter kui vallasasi. Sama küsimust vaagis Riigikohus ka 3-2-1-39-09 otsuses, kus Riigikohus sedastas, et elamuühistu või -kooperatiivi osamaksu ja liikmelisuse alusel korteriomandi kinnistamine abielu ajal ei muuda korteriomandit PKS § 14 lg 1 alusel abikaasade ühisvaraks, kui osamaks kuulus ühe abikaasa lahusvara hulka.

Ühisvara jagamisel jagatakse vara, mis kuulub ühisvara hulka. Kui ilmneb, et korterid, millest räägite, on juba lahusvara, siis ei saa neid korterid ühisvara jagamisel jagada.