Perekonnaõigus


Küsimus: Isa oli nõus maksma elatisraha ja tahab, et asi ei läheks hagimenetlusse, mida peaksin tegema?01.10.2012

Tere!
Tegin maksekäsu kiirmenetluse elatisraha nõudes, aga lapse isa esitas sellele vastuväite ja nüüd sain kohtumääruse hagimenetluseks, kuna ise märkisin, et soovin jätkamist. Nüüd aga võttis lapse isa minuga ühendust ning teatas, et ei soovi hagimenetlust kohtus ja on nõus maksma 145 eurot kuus. Mida peaksin tegema, kas peaksin hagist loobuma või peab lapse isa kirjutama avalduse kohtusse, kus võtab vastuväite tagasi ja asi läheb uuesti üle kiirmenetluseks? Kui ma ei esita hagi kohtusse, siis menetlus ju lõpetatakse. Kui aga mingi aja jooksul peaks ilmnema, et lapse isa siiski ei täida oma lubadusi, kas siis võin esitada uue maksekäsu kiirmenetluse elatisraha nõudes?

Vastuse eest ette tänades.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Sellises olukorras oleks kõige mõistlikum esitada kohtule kinnitamiseks vastavasisuline kompromiss ja sellega seoses paluda menetluse lõpetamist. Kui kohus Teie ja lapse isa vahel sõlmitud kompromissi kinnitab, omab see samasugust õigusjõudu kui kohtuotsus, st allub mittetäitmisel täitemenetlusele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand