Perekonnaõigus


Küsimus: Kas päritud rahaga abielu ajal ostetud korter on ühisvara?04.10.2012

Tere!

Abielu ajal mehe isa suri. Mees päris isast jäänud raha. Selle raha eest ostis ta korteri. Naine oli samal ajal väikeste lastega kodune. Nüüdseks on naine ja mees ametlikult lahutatud.
Hetkel elavad selles samas korteris lahutatud naine koos alaealiste lastega.
Kas see korter on ühisvara?
Kas kohtutäituril on õigus seda korterit arestida, kuna laste isal on suur elatisraha võlgnevus ning ta on esitanud avalduse selle maha müümiseks, et võlgnevust tasuda?
Kas korterit maha müües on laste isal õigus saada 90% ja laste emal 10% müügist, juhul kui korter pole ühisvara?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui korter on soetatud abielu ajal ja ei ole tehtud abieluvaralepingut, mille kohaselt kuulub nimetatud korter ühe abikaasa lahusvara hulka, on tegemist tõepoolest abikaasade ühisvaraga. Sealjuures ei ole oluline, et korteriomandi ostu on finantseeritud ühe abikaasa pärandvaraga, mis iseenesest on selle abikaasa lahusvara.

Täitemenetluse seadustiku § 14 lõike 2 alusel võib sissenõudja (antud juhul elatisvõla tasumist nõudev isik) nõuda ühisvara jagamist ja sissenõude pööramist võlgniku osale ühisomandist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand