Perekonnaõigus


Küsimus: Millises ametiasutuses vormistatakse isadust?05.10.2012

Kui sünnitunnistusel puudub isa nimi ja ta soovib seda nüüd aastaid hiljem sinna vormistada, siis millisesse ametiasutusse tuleks pöörduda ja millised dokumendid (lisaks isa kohalolekule) selleks vajalikud on?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Avaldus isaduse omaksvõtuks tuleb esitada perekonnaseisuametisse, millisteks Eestis on valla- ja linnavalitsused ning maavalitsused.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand