Perekonnaõigus


Küsimus: Kas aitaksite lahti seletada elatise maksmist reguleerivad paragrahvid?10.10.2012

Palun seletage paragrahvid lahti.

Lapse isa on kohustatud maksma lapse emale lapse ülalpidamiseks elatist vastavalt PerekS § 100 lg.2 ja 101 lg 1 alusel vähemalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära vastavalt § 97’le seni kuni laps on saanud täisealiseks või kuni jätkab põhi- või
keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või
kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Ette tänades A.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Teie poolt välja toodud perekonnaseaduse paragrahvid tähendavad üldjoontes seda, et lapsest lahus elav vanem peab last ülal pidama elatise maksmise teel:
a) kuni lapse täisealiseks saamiseni, või
b) lapse täisealiseks saamisel kuni põhi- või keskhariduse omandamiseni põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

PkS § 101 lg 1 sätestab ühele lapsele igakuiselt makstava elatise miinimummäära, milline on pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. Seega hetkel ei tohi igakuine elatis olla väiksem kui 145 eurot.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand