Perekonnaõigus


Küsimus: Kas elatisraha nõudmiseks kohtu teel saan teha avalduse elektrooniliselt?15.10.2012

Tegin mai kuus Pärnu maakohtule elatisraha nõude, kuna kasvatan üksi 14-aastast poega ja elan abikaasast eraldi. Abikaasa tegi vastuväite ning kiirmenetlus lõpetati. Seetõttu antakse nõue üle Harju Maakohtule menetluse jätkamiseks hagimenetluses (TsMS § 486 lg 1). Asja saanud kohus võib kontrollida, kas hagi talle allub.

Kas antud olukorras ma pean tegema avalduse elektrooniliselt (ja kus kohas seda saab teha ja mis see maksab), milliseid lisaandmeid on mul selle avalduse tegemiseks vaja? Kui pikk võib olla see kohtuprotsess.

Parimate soovidega,

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui maksekäsu kiirmenetlus läheb üle hagimenetluseks, ei pea Te esitama kohtule uut hagiavaldust. Kui soovite esitada kohtule täiendavaid materjale, võite need esitada nii elektrooniliselt (kohtu meiliaadressile või veebikeskkonnas e-toimik) kui ka paberkandjal. Mõlemal juhul on see Teie jaoks tasuta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand