Perekonnaõigus


Küsimus: Miks on elatisraha 145 eurot, see ei ole ju pool töötasu alammäärast, töötasust arvestatakse ju maha ka maksud?17.10.2012

Tere
Perekonnaseaduse §101 järgi ei või elatis olla väiksem kui pool vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, mis on antud hetkel 290 eurot kuus. Selle järgi on elatise miinimumsummaks arvestatud 145 eurot kuus, mis minu meelest ei ole õige ja on jäänud ajale jalgu. Nimelt jõustus alates 01.01.2011 tulumaksuseaduse muudatus ja elatis ei ole enam tulumaksuga maksustatav nagu varem. Samas miinimumpalk on endiselt tulumaksuga maksustatav. Seega kui miinimumpalk on 290 eurot, millest inimesele jääb netona kätte 248,34 (290-2,8%-144-21%+144), siis pool miinimumpalgast ei ole 145, vaid 124,17, arvestades, et elatise puhul räägitakse netosummast, millest makse maha ei arvestata alates 01.01.2011.
Tänan!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Tulumaksuseaduse muutmine selliselt, et elatis ei ole enam tulumaksuga maksustatav tulu, on nimetatud regulatsiooni seletuskirja kohaselt teatud eesmärgid. Esiteks on elatise tulust mahaarvamise eesmärgiks topeltmaksustamise vältimine ja teiseks põhjustas see praktikas probleeme näiteks kohtu poolt välja mõistetava elatise summa kindlaksmääramisel.

Rohkem ei oska ma kahjuks selle konkreetse seadusemuudatusega seotud küsimustele vastuseid pakkuda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand