Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas arvutada lapse elamise kulud, mida isalt elatisega välja nõuda?18.10.2012

Tere!

On tekkinud vaidlus lapse isaga. Laps elab minu juures. Kuidas arvutada lapse elamisele kulud -üür, kommunaalkulud, elekter, vesi. Kas summa jagada kolmeks või kaheks. Lasteaed, söök, trenn lähevad ju kaheks. Küsimus veel, mis on võimalik sinna juurde lisada.
Kui laps on kuu jooksul nt nädal või kolm päeva isa juures, kas siis see tuleks arvutada maha tema elatisrahast. Sammuti riided, mis isa ostab lapsele ja muud kulutused, mis ta teeb. Kas temal on õigus need maha arvutada.
Tänan vastuse eest

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Elatise ulatuse väljaarvutamisel kehtib põhimõte – lapsest lahus elav vanem peaks kandma pool lapse ülalpidamiskuludest. Seega tuleb kulutused lapse lasteaiale, söögile-joogile, riietusele jms jagada pooleks, kuid lapse eluasemekulude väljaselgitamisel lähtuda asjaolust, mitme inimesega laps eluaset jagab. Näiteks olukorras, mil elate lapsega kahekesi, on lapse kulud eluasemele pool kogukulust, st teine pool kuludest on nö Teie oma. Lapsest lahus elav vanem peaks seega katma pool lapse eluasemekuludest ehk 1/4 kogukulust.

Kui laps veedab lahus elava vanemaga märkimisväärse osa ajast, oleks mõistlik seda arvestada elatise suuruse kindlaksmääramisel. Sama kehtib siis, kui lahus elav vanem teeb märkimisväärseid kulutusi nt lapse riietusele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand