Perekonnaõigus


Küsimus: Kui soovin lapse bioloogiliselt isalt elatisraha taotleda, kas siis peab laps ka tema perekonnanimega olema?18.10.2012

Minu noorema lapse sünnitunnistusel on isana kirjas minu praegune elukaaslane. DNA testiga on aga kindlaks tehtud, et lapse bioloogiline isa on tegelikult teine mees. Kui ma sooviksin lapse bioloogiliselt isalt nõuda lapsele elatisraha, siis saan aru, et pean tegema taotluse sünniakti muutmiseks. Kas see toob kaasa ka lapse nime muutmise vajaduse? Praegu kannab laps minu elukaaslase nime. Sooviksin, et lapse nimi jääks muutmata, kas ja kuidas see oleks võimalik? Kui eelnimetatud lapse bioloogilisel isal on veel üks ülalpeetav ja tema sissetulek on umbes 1000 eurot, siis kui suur oleks elatisraha 3-aastasele lapsele? Kui lapse biol. isa on seni last mingil määral toetanud, siis kas kohus võib loobuda vastava elatisraha nõude menetlemisest? Kas mul oleks õigus elatisraha nõuda ka tagantjärele, selle aja eest, mil ta last ei toetanud?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Lapsel ei pea olema elatise nõudmiseks isaga sama perekonnanimi, kuid seda saate nõuda vaid isikult, kes on lapse isana kantud sünniakti.

Selleks, et lapse isana oleks kantud sünniakti isik, kelle isadus on tuvastatud DNA-testiga, peate pöörduma kohtu poole esiteks isaduse vaidlustamise nõudega ja seejärel isaduse tuvastamise nõudega.

Samas peab arvestama võimalusega, et kui kanne isa kohta lapse sünniaktis muudetakse, on sinna isana kantud isikul õigus taotleda kohtult otsustusõigust lapse nime muutmiseks, mille rahuldamine võib olla tõenäoline, sest lapsel on mõlemast bioloogilisest vanemast erinev nimi.

Elatise suurus oleneb lapse vajadustest, kuid ei tohi hetkel olla väiksem kui 145 eurot kuus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand