Perekonnaõigus


Küsimus: Kas isa võib kokkulepitud elatisrahast teha ise mahaarvamisi?30.10.2012

Kokkuleppe kohaselt õpib isa lapsega ühel päeval nädalas ning üle nädalavahetuse saab lapsega koos olla.
Septembris tuli isal lapsega õppida tunduvalt rohkem päevi, kui kokku lepitud. Selleks pidi isa sõitma lapsele Tallinnast Viimsisse järgi ja lapse õhtul tagasi koju tooma. Isa maksab lapsele elatist tulenevalt seadusest, 145€ kuus. Septembri kuu eest vähendas isa makstavat elatisraha, kuna Tallinna ja Viimsi vahel sõitmine on väga kulukas. Samuti tasus isa lapse ekskursiooniraha koolile 25€. Lisakulutusena lapse õppimisega ja õpetamisega seoses võttis elatusrahast maha 20€, elatisraha tasus 100€, ilma eelneva kokkuleppeta.
Kas selline elatusraha vähendamine on põhjendatud ja seadusest tulev?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

PkS § 100 lõike 2 kohaselt täidab alaealise lapse vanem lapse ülalpidamise kohustust elatise maksmise teel eeskätt juhul, kui ta ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises. Teie poolt kirjeldatud olukorda võiks tõlgendada selliselt, et nö lahus elav vanem osaleb lapse kasvatamises (lapsega õppimine) ja teeb selleks täiendavaid kulutusi. Seega oleks minu hinnangul õigustatud eelpool nimetatud kulutused konkreetse kuu elatisest maha arvata.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand