Perekonnaõigus


Küsimus: Kas täiskasvanute gümnaasiumis õppival 18-aastasel ei olegi õigus isalt elatisraha nõuda?31.10.2012

Tere,
Laps on 18-aastane ja käib Täiskasvanute Gümnaasiumis ja esitas hagiavalduse kohtule elatise nõudes. Nõudis miinimum elatist summas 145 eurot kuus. Vastuseks tuli, et kuna laps on täisealine ja käib Täiskasvanute Gümnaasiumis, mis ei kuulu antud koolide alla PkS paragrahv 97 ning et laps on töövõimeline ja kool võimaldab tal ka tööl käia, siis isa leiab, et ei pea elatist maksma hakkama. Samuti leiab isa, et tagasiulatuvalt alates 29.01.2012a on alusetult nõutud. Sel kuupäeval sai laps 18-aastaseks. Samuti on isale kohtu poolt määratud alates 1999a.-st elatise nõue, mida ta pole aga kunagi maksnud ja kuna see nõue lõppes lapse 18-aastaseks saamisega ja pole enne võimalik emal isegi kriminaalasja algatada, kui on kehtiv kohtuotsus.

Ette tänades!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

On selge, et ka Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis võib 18-aastaseks saanud laps keskharidust omandada, seega ei ole lapse isa viide sellele, kui elatisraha maksmise kohustuse äralangemisele, asjakohane. Samuti ei ole elatise väljamõistmist välistavaks argumendiks asjaolu, et laps võiks/peaks juba ise tööl käima, kuna tegemist on siiski 18-aastase kooliskäiva lapsega, kellel on seadusest tulenev õigus oma lahus elavalt vanemalt elatist nõuda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand