Perekonnaõigus


Küsimus: Kui isa on haige, kas täisealised lapsed saavad elatise nõudest loobuda?31.10.2012

Tere.
Laste isalt sai elatis kohtu kaudu nõutud, kui lapsed olid väikesed. Nüüd on lapsed täisealised. Laste isa maksis elatist nii nagu juhtus, siis hakkas ka võlg kasvama. Kui viimati uurisin, oli võlg kroonides u. 40000. Eelmisel aastal oli laste isal mitu insulti, mille tagajärjel ta ei saa rääkida, parem pool halvatud, kõndida saab. Ema on tal hooldaja. Küsimus selline, kas saab elatise nõude tühistada ja kas lastel on ka selles osas sõnaõigus, nt üks lastest on nõus, et tühistada, teine aga pole sellega nõus ja kas lastel kaasneb sellega ka kohustusi isa ees? Kas lapsed on ka siis kohustatud isa eest hoolitsema kui ta pole nende kasvatamisest osa võtnud, nende vastu huvi tundnud ja pole elatist korralikult maksnud? Mida ütleb seadus?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kohtule esitatud elatisnõuet nö tühistada ei saa.

Ülalpidamiskohustus, mis lasub täiskasvanud lapsel oma vanema ees, on otseses seoses sellega, kas vanem on täitnud oma ülalpidamiskohustust laps ees. Isegi, kui elatis on vanemalt kunagi välja mõistetud, kuid ta ei ole sellest hoolimata elatist maksnud (sh on tekkinud elatisvõlg), võib see tulevikus anda lapsele õiguse piirata oma ülalpidamiskohustust abivajava vanema eest. Aluse ülalpidamiskohustuse piiramiseks eeltoodud olukorras sätestab perekonnaseaduse § 103 lõike 1 punkt 2.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand