Perekonnaõigus


Küsimus: Kas emal on kohustus ülal pidada trauma tagajärjel töövõimetuks jäänud alkohoolikust tütart?05.11.2012

Tere,
kas emal on kohustus pidada ülal ja lasta elada oma kodus täiskasvanud tütrel, kellel on vormistatud 3 aastat tagasi seoses traumaga tekkinud 100 %-ne töövõimelangus. Täiskasvanud tütrel on alkoholi- ja narkosõltuvus ning on muutunud vägivaldseks.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Pks § 97 punkti 3 kohaselt on ülalpidamist õigustatud saama abivajav alaneja või üleneja sugulane, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama. Samas sätestab PkS § 103 lõike 1 punkt 1, et kohus võib kohustatud isiku ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastada või täitmist ajaliselt piirata või elatise suurust vähendada, kui kohustuse täitmist on äärmiselt ebaõiglane nõuda, eelkõige nt olukorras, mil ülalpidamist saama õigustatud isiku abivajadus on tekkinud tema enda ebamõistliku käitumise tagajärjel. Usun, et Teie poolt kirjeldatud olukord võib PkS § 103 lõike1 punkti 1 alla minna küll.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand