Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas lahutada, kui välismaal elava abikaasa elukoht on teadmata?06.04.2011

Tere,
Palun andke nõu, kuidas saab abielu lahutada. Abiellusime 1992. aastal Tallinnas, kolme kuu pärast läksime lahku ja naine sõitis Eestist tagasi Moldovasse. Praegu tema asukohta ei tea, ei ole suhelnud juba mitu aastat. Tema endisest elukohast, Moldovast, sain tõendi, et ta läks Venemaale elama (linn Ishim, Tjumeni piirkond) ning on kusagil uuesti abiellunud, kuid pole teada, kus. Perekonnanimi on vahetatud. Kirjutasin Venemaale Ishimi linna ja sealt sain tõendi, et ta läks Saratovi maakonda elama (Venemaa), täpne aadress ei ole teada.
Kas on võimalus praegu meie abielu lahutada, kui teise abikaasa elukoht ei ole teada?
Lugupidamisega

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Perekonnaseadus näeb ette võimaluse juhul, kui ei ole võimalik abielu lahutada perekonnaseisuametis või notari juures, lahutada abielu kohtus.

Abielu võib lahutada kohtus ühe abikaasa hagi alusel teise abikaasa vastu. Kohus võib abielu lahutada, kui abielusuhted on pöördumatult lõppenud. PKS § 67 lg 1 sätestab, et abielusuhted on lõppenud, kui abikaasadel abielulist kooselu enam ei ole ja on alust arvata, et abikaasad kooselu ei taasta. Abielusuhte lõppemist eeldatakse, kui abikaasad on elanud vähemalt kaks aastat lahus. Kõik eelmainitud tingimused on Teie puhul täidetud, seega esitage abielu lahutamiseks hagiavaldus kohtusse.