Perekonnaõigus


Küsimus: Kas täisealine gümnaasiumiõpilane saab koolist puudumist ise põhjendada?08.11.2012

Tere

Kas täiskasvanud gümnaasiumiõpilased (alates 18. eluaastast) saavad ise põhjendada koolist puudumist või peab seda tegema vanem (hooldaja)?

Aitäh!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõige 2 sätestab, et koolikohustuslik on isik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Seega ei ole 18-aastane gümnaasiumiõpilane sisuliselt enam koolikohustuslik ja tema koolikohustuse täitmise eest ei vastuta vanem lapse seadusliku esindajana. Eeltoodu valguses võiks põhimõtteliselt esitatud küsimusele vastata selliselt, et 18-aastane gümnaasiumiõpilane võib ise põhjendada oma puudumist, kuid ilmselgelt võib seda alati teha ka tema vanem.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand