Perekonnaõigus


Küsimus: Kas on olemas mingi ühisvara jagamise taotluse näidisvorm?11.11.2012

Tere,

vabakooselust sündinud lapsele määras kohus 7a tagasi elatise. Isa kordagi maksnud ei ole. Lapse järjepidevale pealekäimisele andsin nõude lõpuks kohtutäiturile, summa ca 12 tuhat eurot. Hakkas lapsest kahju, kuna ei suuda talle üksi kõike vajalikku tagada. Vanusega on ka kulud temale suurenenud. Täitur pani keelumärke peale isa korterile, kus ta ei ela, aga mis tema uue kodu laenutagatiseks on koos hüpoteegiga ca 23 tuhat. Korteri oma väärtus nüüdseks ca sama, mis olev hüpoteek panga kasuks. Seega kui täitur korteri müüki paneb ja panga hüpoteek esmajärjekorras, siis mul rahasaamisvõimalust ikkagi ei ole. Kohtutäitur arestis ka ta vallasvara, sh osakud. Siis jälle vabastas, kuna selgus, et uue abikaasaga ikkagi ühisomandis. Samuti on ühisomandis neil uus pangalaenuga ostetud korter ja abikaasa tal nõusolekut selle arestiks ei anna. Tööl käib ta oma firmas, ehk on seal juhatuse liige, seega mängib oma töötasuga nii, et tema pangakontolt kohtutäitur midagi ei saa. Nüüd mul ainuke võimalus esitada tema ühisvara jagamise taotlus. Kuna mul vahendeid ei ole juristi palkamiseks, kes selle koostaks, siis kas on olemas mingi ühisvara jagamise taotluse näidisvorm, alus, mis aluseks võtta? Kuidas seda koostada, kas on mingid kindlad protseduurireeglid? Kas see tuleb esitada Maakohtule? Kas sellel on mingi konkreetne riigilõivu suurus?
Teiseks. Kuna ta ei ole üle 7a (laps 11a) ka lapse kasvatamisel osalenud: näinud, helistanud, kirjutanud jne, siis kas võin sama ühisvara jagamise taotlusega taotleda ka ainuhooldusõigust? Tegelikult on mõttes ka elatise suurendamise hagi, kuna viimased kuud kõiki kulusid kokku lüües, on see tunduvalt suurem kui tookordne kohtuotsus määras. Kusjuures need kulud ei ole kõik, mis peaksid olema. Mul lihtsalt ei jagu vahendeid kõiki elementaarseidki asju tagada enam. Lapse isa kohustused on osaliselt üle võtnud juba lapse vanaema ja vanavanaema. Kas elatisraha suurendamise kohta on ka mingit tüüpalust saada kusagilt? Ette tänades,

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Näidisavaldust ei ole ühisvara jagamise taotlemiseks ega ka elatise suurendamiseks, kuna iga asi on erinevate asjaoludega. Hagiavalduse koostamisel tuleb järgida üldisi TsMS §-s 363 sätestatud nõudeid, st tuleb selgelt väljendada oma nõue, hagi aluseks olevad asjaolud jms.

Ühisvara jagamisel oleneb riigilõivu suurus hagihinnast ehk siis taotletava hüve väärtusest (selle saab välja arvutada riigilõivuseaduse alusel). Elatise väljamõistmine, sh elatise suurendamine on riigilõivuvaba.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand