Perekonnaõigus


Küsimus: Kui laps läks kooli ja kulud suurenesid, kuidas nõuda isalt suuremat elatisraha kui praegune 200 eurot?13.11.2012

Lapse isa suulise kokkulepe alusel maksab 200 eurot kuus. Lisaks ta maksab lapse telefoni arve. Koolimineku puhul andis 150 eurot koolikoti soetamiseks ning pani lapse isiklikule arvele 150 eurot ning maksab ka talle igakuiselt arvele 22 eurot.
Samas ka teisele lapsele, kes ei ela temaga, maksab ta 200 eurot ja maksis samasugused kulud kinni samade summade ulatuses.
Hiljuti lapse isa perre sündis veel üks laps. Minu laps läks nüüd kooli, seoses sellega mul kasvasid kulud – viin ta kooli autoga ja toon tagasi, uued riided vaja osta, koolitarbed jne. Ma näen, et lapse isal on võimalus maksta suuremat elatist mu lapsele. Seoses sellega on järgmised küsimused:
1. Kas kolmanda lapse saamine võib mõjutada summat, mida makstakse välja?
2. Kui lapsed elavad isa juures kuus 1/3 aega (u 10 päeva) kas lapse isal on õigus vähendada elatise summat 1/3 võrra?
3. Kas minu kasvanud kulud lapse kasvatamisele, mis on põhjendatud tšekkidega jne, võivad mõjutada elatise summa suurenemist?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Elatise suurendamiseks on alust siis, kui lapse ülalpidamiseks tehtavad kulutused on suurenenud (kui nõuate elatise suurendamist kohtus, peate olema võimeline tõendama suurenenud kulutusi erinevate tšekkide, arvete ja maksekorraldustega).

Kui nö lahus elav vanem veedab lapsega märkimisväärse osa ajast (ja teeb sealjuures lapse ülalpidamiseks kulutusi), on alust vähendada elatist. Samamoodi võib olla põhjendatud elatise vähendamine olukorras, mil elatise maksmiseks kohustatud isikul sünnib uus laps ja sellega seoses vähenevad tema võimalused teiste laste ülalpidamiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand