Perekonnaõigus


Küsimus: Kui isa vaidlustab elatise sissenõudmise kiirmenetlusena, kas siis kohtusse minnes võib nõutavat summat suurendada?29.11.2012

Tekkis selline küsimus. Ma olen sisse andmas elatisenõuet kahe lapse tarbeks. Kas see esitatakse kahe erineva nõudena a kuni 200 eurot?
Ja kui laste isa selle nõude vaidlustab, siis tuleb pikem kohtutee jalge alla võtta?

Lihtsalt annaksin asja kiirmenetlustena sisse, sest mul pole aega ja tahtmist pikalt kohtus vaielda. Suhted laste isaga ja tema sugulastega on piisavalt halvad ja ma ei taha endale liigset stressi.

Nüüd juhul, kui ta vaidlustab 200 eurose nõude, kas kohtusse minemisel on võimalik seda summat käigu pealt suuremaks muuta tegelike kuludeni? ehk 300 ja enam eurot lapse kohta? Või jääb see summa selliseks, mida ma algselt küsisin.

Reaalsuses ma sooviksin vähemalt 300 eurot elatist 1 lapse kohta, sest kalkulatsioonid on tehtud ja lastekaitsespetsialistiga koos üle vaadatud. Laste isale kirjalikult teatavaks tehtud, et kulutused on reaalsed. Lihtsalt aja ja närvide kokkuhoiuks olen nõus osast loobuma.. kui aga närvikulu tuleb mängu siis ma sooviksin ikkagi täit õigust. Ehk poolt põhjendatud kulutustest.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui algatate maksekäsu kiirmenetluse elatisnõudes, siis vastuväite esitamisel läheb kiirmenetlus igal juhul üle hagimenetluseks.

Sisuliselt võite oma nõuet menetluse keskel veel muuta (sh suurendada), kuid ilmselt oleks ikkagi mõistlikum koheselt esitada nö lõplik nõue asjakohaste tõenditega hagiavalduse vormis, millel ei ole nö ülempiiri nõutava elatise suuruse osas (erinevalt maksekäsu kiirmenetlusest).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand