Perekonnaõigus


Küsimus: Kust ja kuidas alustada isalt elatisraha väljanõudmisega?05.12.2012

Tere!
Tahaks lapse isale peale panna alimendid, aga mis dokumente selleks vaja on ja mida teha, kuhu pöörduda? Kas loeb ka see, et lapse isa ei ole sünnitunnistusel kirjas ja mis järjekorras kogu protseduur käib?
Ette tänades,

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Elatise väljamõistmiseks tuleb kohtule esitada vastav hagiavaldus või algatada maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes. Erinevalt maksekäsu kiirmenetlusest on hagimenetluses (ehk hagiavalduse esitamisel) võimalik taotleda elatise väljamõistmist kuni 1 aasta tagasiulatuvalt ja määratletud ei ole nõutava elatise ülempiiri, milline on maksekäsu kiirmenetluse puhul 200 eurot.

Kui taotlete elatise väljamõistmist miinimummääras, mis on käesoleval hetkel 145 eurot kuus ühe lapse kohta, tuleb põhimõtteliselt hagiavaldusele lisada vaid lapse sünnitunnistus. Riigilõivu elatise väljamõistmise hagilt tasuda ei tule. Kui nõuate elatist miinimumist suuremas ulatuses, peab lapse vajadusi (ehk tema ülalpidamiseks tehtud kulutusi) dokumentaalselt erinevate tšekkide, maksekorralduste ja arvetega tõendama.

Elatist on võimalik nõuda vaid isikult, kes on lapse vanemana kantud sünnitunnistusele. Kui lapse bioloogiline isa ei ole kantud lapse sünnitunnistusele, tuleb elatise väljamõistmiseks taotleda kohtult esmalt isaduse tuvastamist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand