Perekonnaõigus


Küsimus: Kui lapse isa töötab Soomes, kas siis saan nõuda suuremat elatisraha kui meil Eestis ette nähtud?05.12.2012

Tere,
ma tahaksin lapse isalt välja nõuda lapsele elatisraha, kuid ta töötab Soomes. Kas siis on võimalik nõuda rohkem kui 139€ (Eesti miinimumpalga järgi)?
Tööl ta peaks olema nüüd ametlikult, kuid lapsele kannab elatisraha kuidas jumal juhatab, mõni kuu üldse ei kanna ja kas mul on õigus nõuda ka tagant järgi need summad, mis tal tasumata on?
Kuidas seda taotlust teha ja kus seda teha?

Tänud

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Lapse elatisraha suurus oleneb peaasjalikult lapse vajadustest ja rolli ei mängi üldjuhul asjaolu, kus elatise maksmiseks kohustatud isik elab ning milline on sellega seoses tema sissetulek.

Seega, kui lapse vajadused ühes kalendrikuus on suuremad kui alampalk, mis on käesoleval hetkel 290 eurot, on põhjendatud nõuda lapsele ka ülalpidamist suuremas ulatuses. Seejuures tuleb arvestada sellega, et elatise nõudmisel miinimumist suuremas summas peab lapse ülalpidamiseks tehtud kulutusi tõendama.

Elatise väljamõistmiseks tuleb esitada kohtule vastav hagiavaldus või algatada maksekäsu kiirmenetlus elatisnõudes. Erinevalt maksekäsu kiirmenetlusest on hagiavalduse esitamisel võimalik nõuda elatist 1 aasta tagasiulatuvalt, samuti puudub nõutava elatise ülemmäär, milline on maksekäsu kiirmenetluse korral 200 eurot.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand