Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas käituda olukorras, kus elatisraha maksmise järel endale ei jäägi elamiseks raha?05.12.2012

Tere.
Maksan oma lapsele esimesest kooselust kohtu poolt määratud elatist 160 eurot. Nüüd läksin teise lapse emast lahku ja vaja maksta teisele lapsele samuti elatist, aga sisuliselt ei jää mul endal üldse elamisraha. Mida peaksin sellises olukorras tegema. Mainin igaks juhuks veel seda, et esimese lapse elatise määramise ajal oli palk tunduvalt suurem, kuid toimus koondamine ja jäin töötuks. Praegu teenin 350 eurot neto.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kohtupraktika on kujunenud selliseks, et alla miinimummäära elatist üldjuhul välja ei mõisteta (hetkel on selleks 145 eurot kuus ühe lapse kohta). Siiski on erandina võimalik kohtult taotleda, et elatist vähendataks alla miinimumi, kui esinevad eeskätt PkS § 102 lõikes 2 sätestatud mõjuvad põhjused, millisteks on vanema töövõimetus või olukord, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel miinimummääras osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.

Elatise vähendamise taotlemiseks peate kohtule esitama motiveeritud hagiavalduse, selgitades põhjalikult, miks Te ei ole võimeline lapsele miinimummääras elatist maksma.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand