Perekonnaõigus


Küsimus: Kui laste isa elab Soomes, kas siis temalt ei saagi Eesti kohtutäiturid elatist kinni pidada?06.12.2012

2005. a mõisteti maakohtus lastele elatist, nüüdseks on võlgnevus päris suur ja isa elab ja töötab Soomes. Seega elukoha järgi pole enam Eestis. Tean, et peaksin pöörduma kohtu poole ja võtma kohtuotsuse tunnustamist välisriigis, kuid samas pean ka laskma kõik dokumendid ümber tõlkida, mis läheks väga kulukaks. Kas meie Eesti kohtutäiturid ei saa Soome pangaarvelt siis raha kinni pidada? Millised üldse on minu võimalused, kuna võlgnevus on üle 10000 euro?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui lapse isa elab/töötab Soomes ja saab sellega seoses ametlikku sissetulekut Soomes, ei saa sellega tegeleda Eesti kohtutäiturid.

Olete õigesti aru saanud, et välisriigis kohtuotsuse täitmisele pööramiseks on eelnevalt vajalik kohtuotsuse täidetavaks tunnistamine vastava välisriigi poolt, milleks tuleks pöörduda Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise justiitskoostöö talituse poole.

Justiitsministeeriumile tuleb esitada järgmised dokumendid:

• eestikeelne taotlus Justiitsministeeriumile, millega palute otsuse tunnustamist välisriigis;
• taotlus välisriigi kohtule tõlgituna vastava riigi keelde;
• tõlgitud võlgnevuse kalkulatsioon;
• Eesti kohtu otsuse kinnitatud koopia;
• tunnistus (sertifikaat) määruse nr 4/2009 lisa II alusel — selle väljastab Teile vastava riigi keeles I astme otsuse teinud Eesti kohus.

Kui eelpool nimetatud dokumendid on esitatud, edastab Justiitsministeerium need vastava välisriigi keskasutusele, kes seejärel antud asjaga tegelema hakkab. Veelgi täpsemalt saate lugeda järgmiselt aadressilt: http://www.juristaitab.ee/vormid-ja-kasulikud-viited/kohtuotsuse-tunnustamine-valismaal/euroopa-noukogu-maaruse-nr-442001

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand