Perekonnaõigus


Küsimus: Kui lapse isa ei maksa elatist, mida pean tegema kriminaalmenetluse alustamiseks?12.12.2012

Aastal 2005 sõlmisime lapse isaga kokkuleppe, et ta maksab lapsele 1600 krooni kuus. Kokkuleppe kinnitas kohus määrusega. Lapse isa kohustust ei täitnud, seepärast andsin asja edasi kohtutäiturile. Täitur on kätte saanud üksikud väiksemad summad, 7 aastat võlg vaid kuhjub. Lapse isa ametlikult ei tööta, ei oma vara. Tegelikult ma tean, et ta töötab, lihtsalt mitteametlikult. Olen ise hetkel kahe väikese lapsega kodus ja peatselt enam sissetulekut ei oma. Seetõttu on väga oluline, et minu esimese lapse isa hakkaks oma kohust täitma ning minu sooviks on, et ta maksaks vähemalt elatise miinimumi. Seepärast sooviksin kohtusse anda hagi elatise suurendamiseks

Suhtlesin ka politseiga ja küsisin kriminaalmenetluse alustamise kohta. Nemad ütlesid, et peaksin pöörduma kohtutäituri poole, kes saab selle algatada. Täitur aga ütleb, et on teinud kõik võimaliku.

Palun nõu millised on minu võimalused olukorra lahendamiseks ja kas on olemas ka näidisdokumente, et saaksin ise vastava hagi koostada?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

KarS §-i 169 alusel kriminaalmenetluse alustamiseks tuleb ikkagi pöörduda politseisse, mitte kohtutäituri poole (kohtutäitur algatab täitemenetluse, mitte kriminaalmenetluse).

Samas ei pruugi kriminaalmenetluse alustamine viia Teie poolt soovitud tulemuseni, st elatisraha kättesaamiseni, sest kriminaalmenetluse käigus eraldi elatisraha kättesaamisele tähelepanu ei pöörata – elatise sissenõudmisega tegeleb kohtutäitur. Pigem võib kriminaalmenetluse alustamisel olla elatise kättesaamisele negatiivne mõju, sest kuriteo eest karistatud vanemal võib olla keeruline ametit leida, mis talle elatise maksmiseks vajaliku sissetuleku tagaks.

Siiski ei välistaks ma KarS §-i 169 alusel algatatud menetluse positiivset mõju lapse isale, see võib teda ka positiivses suunas motiveerida edasipidi ülalpidamiskohustust täitma, milline ongi KarS § 169 eesmärk.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand