Perekonnaõigus


Küsimus: Kas on ka mingi piirsumma, mis peab isale peale elatisraha maksmist elamiseks jääma?13.12.2012

Tere.

Isa maksab alimente oma kahele lapsele esimesest abielust. Teisest kooselust sündinud pojale maksab vastavalt kokkuleppele emaga. Nüüd on äsja lõppenud järgmisest abielust poja ema nõudmas elatisraha 200 eurot kuus.
Elan oma majas, mille eest tasun pangalaenu ning tasun ka autoliisingut. Töötasu on 600 eurot, millest tasun ka maksud. Kas on olemas ka mingi piirang, mis peaks isale elamiseks jääma?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Meie õiguskord ei näe otseselt ette, milline summa peab elatise maksmiseks kohustatud vanemale peale elatise maksmist kätte jääma. Kohtute, sh Riigikohtu seisukoha järgi on vanemal kohustus hankida nii enda kui ka oma laste vajaduste rahuldamiseks vajalikud vahendid. Samuti ei ole tegelikkuses elatist vähendavaks asjaoluks see, et vanemal on isiklikud kohustused (nt pangalaen ja autoliising), sest tegemist on ikkagi isiku vabatahtlikult võetud kohustustega, mille puhul peab arvestama ka enda võimalusi laste ülalpidamiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand