Perekonnaõigus


Küsimus: Kas vanainimese hooldekodu arve peavad maksma lapselapsed, kui tema oma laps on juba surnud?16.12.2012

Tere,
Vanaema on hooldekodus, tema ainuke poeg (minu isa) on surnud. Vanaemal pension 300 eurot, hooldekodu arve kaks korda suurem. Mina olen praegu töötu. Kes peab seda vahet maksma? Kas lapselapsed on otsejoones sugulased? Kas hooldekodu või linnavalitsus saab nõuda maksmist minult? Vanaemal on ka lapselapsi, aga nad ei ela Eestis.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

PkS §-i 96 kohaselt on ülalpidamist kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased, seega kui abivajaval isikul ei ole esimese astme alanejaid sugulasi (lapsi), on ülalpidamist kohustatud andma teise astme alanejad sugulased (lapselapsed).

Samas tuleb märkida, et PkS § 105 lõike 3 kohaselt täidavad mitu sama astme sugulast ülalpidamiskohustust osavõlgnikena ja iga osavõlgniku kohustuse suurus määratakse kindlaks võrdeliselt tema sissetuleku ja varalise seisundiga, arvestades ka tema ning ülalpidamist saama õigustatud isiku vahelisi suhteid. Seega on vanaema ülalpidamiseks kohustatud ka tema teised lapselapsed.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand