Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas elatisraha suurendada?06.04.2011

Tere,
Lapse elatisraha on ca 700 krooni. Seda on vähe ja ma ei saa lubada lapsele peaaegu mitte midagi. Tegin kohtule avalduse, et suurendada elatist kuni 2100 kroonini. Kohus keeldus seda tegemast, põhjendusega, et abikasa ei tööta. Ta töötab, aga mitteametlikult. Millised on võimalikud viisid elatisraha suurendamiseks?
Aitäh

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kui te lahuselava vanemaga kokkuleppet ei saavuta elatise suurendamise küsimuses, peate uuesti kohtusse pöörduma. Perekonnaseadus § 102 lg 2 kohaselt võib kohus mõjuval põhjusel vähendada elatist alla PKS § 101 lg 1 sätestatut, ehk siis alla 139 euro. Mõjuvaks põhjuseks loetakse vanema töövõimetust või olukorda, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel PKS § 101 lõikes 1 sätestatud määras osutuks varaliselt vähemkindlustatuks, kui elatist saav laps. Töövõimetuse all peetakse silmas olukorda, kus vanemal on näiteks puue, mille tõttu ei ole tal võimalik tööle asuda, aga mitte vanema töötuks olemist.