Perekonnaõigus


Küsimus: Kas saan kohtule abielulahutuse avalduse esitada interneti teel ja kas kohus lahutab ilma abikaasa kohalolekuta?21.12.2012

Soovin abielu lahutada kohtu kaudu. Kus saan avalduse esitada interneti kaudu või kohtus? Kui abikaasa kohale ei ilmu, kas lahutatakse tema kohalolekuta?

Tänan.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Hagiavalduse abielu lahutamise nõudes võite kohtule esitada elektooniliselt kas läbi e-toimiku või kohtu e-posti aadressile saadetuna, kuid sellegipoolest on reeglina vajalik isiklikult kohtuistungil osalemine.

Kohus ei või kostja kohtuistungile ilmumata jäämise korral teha abieluasjas tagaseljaotsust, kuid võib asja lahendada sisuliselt, kui hagi aluseks olevad asjaolud on kohtu arvates sellise otsuse tegemiseks piisavalt välja selgitatud.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand