Perekonnaõigus


Küsimus: Mis saab, kui töövõimetuse tõttu ei suuda ma täita seadusest tulenevat kohustust oma voodihaige isa eest hoolt kanda?09.01.2013

Minu bioloogiline isa, kes pole mind kasvatanud, on nüüd raske voodihaige ja vajab hoolt. Minu sissetulek on u. 187 eurot kuus ja mul on ka alaealine laps ja sellest tulenevalt pole mul võimalik täita perekonnaseadusest tulenevat kohustust. Ise ma ei ole suuteline oma bioloogilist isa hooldama, sest elan elukaaslase korteris ja mingit vara ma ei oma. Vara ei oma ka minu bioloogiline isa. Olen enda teada ta ainuke laps. Mul on ka täisealine tütar esimesest (lahutatud) abielust ja notariaalselt kinnitatud paber, kus luban oma tütre lapsendada eksabikaasa mehel. Minu töövõimetus on tähtaegne. Mis võimalus on minul, et mind vabastatakse kohustustest oma bioloogilise isa ees? Kui palju võtab aega selline kohtuotsuse tegemine ja palju see maksta võib?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Eeldan, et perekonnaseadusest tuleneva kohustuse all peate silmas ülalpidamiskohustust oma isa ees, mis väljendub tema hooldamiskulude katmises (voodihaige inimene vajab enamasti igapäevast hooldajat). Ilmselgelt on võimalik ka isa vahetu hooldamine, kuid jätan selle siinkohal tähelepanuta, sest Te ei ole sellist võimalust välja toonud (ilmselt ei ole see võimalik).

Iseenesest on Teie isal tulenevalt PkS § 97 punktist 3 õigus saada Teilt ülalpidamist, kuid samas sätestab PkS § 98 lõige 1, et kui ülalpidamist saama õigustatud isikuid on mitu ja ülalpidamiskohustuslane ei ole võimeline neile kõigile ülalpidamist andma, siis eelistatakse alanejat sugulast ülenejale sugulasele. Seega, kui Teie majanduslik olukord on väga halb, olete eeskätt kohustatud ülal pidama oma alaealist last ja seejärel oma abivajavat vanemat (iseasi, kas see on majanduslikult võimalik).

Samuti olete märkinud, et isa ei ole Teid kasvatanud. Kui see väljendub ka ülalpidamiskohustuse mittetäitmises Teie ees, võib kohus PkS § 103 lõike 1 punkti 2 alusel Teid ülalpidamiskohustusest vabastada või täitmist ajaliselt piirata või elatise suurust vähendada.

Teie ise kohtumenetlust algatama ei pea, seda teeb ilmselt kohalik omavalitsus, kes paigutab Teie isa hooldekodusse ja kui Teie isa hooldekodu arveid maksma ei hakka, pöördub vastava nõudega kohtu poole.

Kokkuvõtlikult võib öelda, eeskätt lasub hoolitsemiskohustus abivajavate liikmete eest perekonnal, kuid kui perekond ei suuda oma hoolitsemiskohustust täita (või ei ole abivajaval õigust ülalpidamist nõuda), läheb see üle riigile.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand