Perekonnaõigus


Küsimus: Kas on õigust nõuda elatisraha, kui isa maksis seda lapse 18-aastaseks saamiseni, kuid laps käib veel endiselt ametikoolis?08.01.2013

Tere,
Kohtuotsusega mõisteti lapse isalt välja igakuine elatis. Ta maksis seda kuni lapse 18-aastaseks saamiseni (kuupäevani, mis oli kirjas kohtuotsuses). Kuna laps õpib veel Ametikoolis, kas mul on õigus nõuda lapsele elatise maksmist kooli lõpetamiseni ja kas selleks on vaja pöörduda kohtutäituri poole?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

PkS § 97 punktist 2 lähtuvalt on ülalpidamist õigustatud saama laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Seega, kui laps sai 18-aastaseks, kuid õpib jätkuvalt kutseõppeasutuses, on tal õigus nõuda ülalpidamist PkS § 97 punkti 2 alusel kuni kooli lõpetamiseni või koolis käimise ajal 21-aastaseks saamiseni.

Kui lapse isa vabatahtlikult elatise maksmise kohustust ei täida, tuleb uuesti elatise väljamõistmisega kohtusse pöörduda (võimalik on ka tagasiulatuv elatise nõudmine alates lapse täisealiseks saamisest, st ajast, mil lapse isa enam elatist ei maksnud).

Kohtutäitur saab lähtuda vaid kohtuotsuse tekstist ja selle kohaselt lõppes isa elatise maksmise kohustus lapse 18-aastaseks saamisel, seega antud situatsioonis kohtutäituri poole pöördumine lahendust ei anna.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand