Perekonnaõigus


Küsimus: Kui vanalt võib laps otsustada kumma vanema juures elama hakkab?10.01.2013

Tere!
Laste isale on määratud alimendid kohtulikult. Maksab ta seda nagu ise heaks arvab. Tänaseks on võlg kasvanud 900 euroni. Asi on ka kohtutäituri juures ja tema on ka kõigest teadlik. Kuid nüüd on tekkinud küsimus. Kui lapsed on isa juures (kui ta üle kahe nädala eesti tuleb paariks päevaks), kas tal on õigus siis alimentidest see raha maha võtta? Sama kui ka riideid ostab näiteks.
Teiseks sooviks teada, kui vanalt võib laps otsustada kelle juurde elama minna soovib? Poiss on 12, saab sügisel 13 ja talle tehakse selgeks, et ta saab ise valida kelle juures elada tahab. Asi puudutab rohkem seda maksmist, et siis ei peaks isa maksma (meil kaks last). Lapsele on selgeks tehtud, et isa viib paberid kohtusse ja kohtu kaudu soovib hooldusõigust.
Ette tänades!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui kohtuotsusega on elatis kindla summana välja mõistetud, ei tohi elatise maksmiseks kohustatud isik sellest enda suva järgi mahaarvamisi teha. Kui elatist maksev vanem soovib väljamõistetud elatise suurust muuta, tuleb tal pöörduda kohtusse, kuid võin juba etteruttavalt märkida, et mõnel päeval kuus lastega kohtumine ja sellega seoses teatavate kulutuste tegemine elatise vähendamiseks alust ei anna.

Iseenesest ei ole kindlat vanust, millal laps võib otsustada, kumma vanema juures elab. Tuleb lähtuda lapse huvidest ja lapse enda soovist, kuivõrd lapse vanus seda võimaldab. Ilmselgelt ei ole võimalik nt 15-aastast last "kinni hoida", kui ta soovib ühe vanema juurest teise vanema juurde kolida. Minu hinnangul on näiteks 13-aastane laps juba piisavas vanuses otsustamaks, kas soovib elada ema või osa juures.

Parimate soovidega,
Hanna Kiviarand