Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas maksta elatist, kui lapse ema ei taha, et maksaksin raha tema kontole (kohtutäitur on konto kallal)?12.01.2013

Lapse ema ei soovi vastu võtta elatisraha oma pangakontole, mida teha? Kui on kohtutäitur tema pangakonto kallal, kas ta arvestab minu poolt makstud lapse elatisraha tema tuludesse (mu oletus)?
Kas see on elatislepingu rikkumine teise osapoole poolt?
Kuidas maksta elatist sellisel juhul?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Täitemenetluse seadustiku § 131 lõike 1 punkti 7 kohaselt ei saa kohtutäitur pöörata sissenõuet seadusele põhinevale elatisele ehk siis olukorras, mil kannate elatisraha lapse ema kontole, ei saa kohtutäitur üldjuhul (va TMS § 131 lg 2) seda summat arestida.

Kui maksate elatist lapse ema nõudmisel nt sularahas, on seda hiljem väga raske tõendada ja võimalik on olukord, mil lapse ema väidab, et Te ei olegi elatist maksnud ja laseb selle tagasiulatuvalt kohtu kaudu välja mõista (kui Te just kuidagi vastupidist ei suuda tõendada). Ma eeldan Teie kirjelduse puhul, et elatist ei ole kohtu kaudu välja mõistetud, vaid maksate suusõnalise kokkuleppe alusel – kui elatis on välja mõistetud kohtu kaudu, saab lapse ema pöörduda kohe kohtutäituri poole, kui Te elatist enam "ei maksa".

Seega soovitan Teil elatist võimalike arusaamatuste vältimiseks lapse ema kontole edasi maksta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand