Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas saada isalt elatisrahas kui isa ilmselt elab Soomes?12.01.2013

Tere,
Kuidas toimida, et saada elatisraha lapsele, kui lapse (tütre) isa elab välismaal, olen kuulnud, et Soomes. Siiani on ta minu arvele kandnud vahel juhuslikke summasid, kuid vähem, kui miinimum 145.- eurot kuus. Elan ise Soomes, lapsed on Eestis, poeg õpib kõrgkoolis ja tütar põhikoolis, kuna lapsed ei soovi Soome elama tulla, on meil pangalaenuga ostetud korter, kus lapsed elavad, poeg üürib õppeperioodil korterit Tallinnas, ise üürin korterit Soomes. Kas saan elatusraha suurusesse arvestada ka korteri pangalaenu ja kindlustuse osa, sest korter on mul vaid laste pärast. 4 aastat tagasi sain pärast aasta kestnud otsinguid lapse isa advokaadi abiga kätte ja kohtus toimus isaduse tuvastamine. Kohus mõistis kulud pooleks, kuna minu advokaadi kulud olid olnud liiga suured. Tema poolt raha ei ole ma siiani saanud, kuigi kaks aastat tagasi andsin asja kohtutäiturile. Küsimused on 1. Kuidas saan selle kohtukulu (750.-eurot), kohtutäiturist siin vist abi ei ole, kui võlglane ei ela Eestis 2. Kas saan Eestis oleva korteri kulude proportsionaalse osa arvestada elatusrahas ja kuhu annan avalduse elatusraha väljamõistmiseks. Tänan, kui saaksite nõu anda.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Esiteks märgin ära, et elatist on võimalik nõuda vaid alaealisele lapsele või täisealiseks saanud lapsele, kes jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. Seega poja ülalpidamiseks, kes omandab juba kõrgharidust, isalt enam ülalpidamist võimalik nõuda ei ole.

Olete õigesti aru saanud, et kui lapse isa elab Soomes, siis Eesti kohtutäituri poole pöördumine täitemenetluse algatamiseks tulemust ei anna, sest Eesti kohtutäitur teeb täitetoiminguid vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Selleks, et Eestis tehtud kohtuotsust oleks võimalik Soomes täita (antud juhul siis mõista kohtutäituri vahendusel sisse Teile väljamõistetud kohtukulud), tuleb esmalt esitada Eesti kohtu otsuse tunnustamise taotlus Soome kohtule. Täiendavat informatsiooni saate selle küsimuse kohta Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumist.

Hagiavalduse elatise väljamõistmiseks võite esitada kas lapse alalise elukoha järgi ehk siis Eesti kohtusse või siis isa alalise elukoha järgi ehk siis Soome kohtusse (iseasi, kas isal on Soomes alaline elukoht). Ilmselt on Teie kui Eesti kodaniku jaoks lihtsam alustada vastavat menetlust Eestis.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand