Perekonnaõigus


Küsimus: Kas 20-aastasena saan isalt nõuda tagantjärele elatist, sest ta ei ole seda kunagi maksnud?16.01.2013

Tere!

Olen 20-aastane (20. juuni saan 21) ning sooviksin teada, kas on kuidagi võimalik nõuda isalt elatusrahade tagantjärele maksmist? Nimelt ei kuulnud ma enda isast terve oma lapsepõlv, oli vaid ema, isa hakkas huvi tundma kui olin umbes 9-aastane. Seejärel andis vahelduva eduga isa veidi raha või ostis jope, jalanõud vms. Üldiselt tuli aga selle saavutamiseks seda temalt lunida ning pidevalt meelde tuletada. Ametlikke alimente tal peal ei ole, ema ei ole kunagi tahtnud sellega tegeleda ja püüdis pigem ise hakkama saada. Nüüd aga keeldub isa absoluutselt mingit raha andmast kuigi varasemalt on lubanud ja kokkulepped olemas. Samuti on tal juba mitu aastat olemas töökoht, kust saab enda sõnul väga korralikku palka, lapsed on aga vaid teiste ees uhkustamiseks.

Mind huvitaks, kas on mingi võimalus temalt kuidagi raha välja nõuda või olen juba liiga vana, et tal oleks mu ees kohustusi?
Samuti sooviks teada, kuidas on mul võimalik olla tema ees mittevastutav (kui ta kunagi peaks minema vanadekodusse vms, et mina ei peaks hakkama tasuma selle eest, kuna minu eest on kulud kandnud peamiselt vaid ema ja ma ei näe, et mul oleks isa ees mingeid kohustusi)?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui Te olete täisealine ja jätkuvalt omandate põhi- või keskharidust põhikoolis, gümnaasiumis või kutsekoolis (ülikool siia alla ei lähe), on Teil õigus lahus elavalt vanemalt (antud juhul isalt) elatist saada ja seda kuni 21-aastaseks saamiseni. Eeltoodud tingimustel kohtusse pöördudes on Teil õigus nõuda lisaks igakuisele edaspidi makstavale elatisele ka elatist 1 aasta tagasiulatuvalt alates hagiavalduse kohtusse esitamisest.

Kui Te koolis ei käi ja isa ülalpidamiskohustus Teie ees lõppes Teie 18-aastaseks saamisel, on olukord mõnevõrra teistsugune. Ülalpidamiskohustuse täitmise nõude tähtaeg on kolm aastat iga üksiku kohustuse jaoks ja aegumistähtaeg algab selle aasta kalendriaasta lõppemisest, mil kohustustele vastav nõue muutub sissenõutavaks. Seega algas Teie olukorras ülalpidamiskohustuse täitmise nõude aegumine 2011. aastal (2010. aastal lõppes isal Teie täisealiseks saamisega Teie ees ülalpidamiskohustus ja aegumistähtaja alguseks loetakse selle kalendriaasta lõppemist, mil kohustustele vastav nõue muutub sissenõutavaks) ja nõue aegub 2013. aasta lõppemisel, st alates 2014. aastast Teil enam õigust isalt tagasiulatuvalt elatist nõuda ei ole.

Perioodi, mille eest on tagasiulatuvalt õigus elatist nõuda, piirab perekonnaseaduse § 108, mille kohaselt võib õigustatud isik nõuda ülalpidamiskohustuse täitmist tagasiulatuvalt kuni 1 aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist. Seega ei ole Teil võimalik nõuda elatist mitmete aastate eest, mille vältel isa oma ülalpidamiskohustust Teie ees ei täitnud, vaid ainult aasta tagasi sellest ajast, mil saite täisealiseks (20. juuni 2009 kuni 20. juuni 2010).

Kui isa ei ole Teie ülalpidamises kunagi osalenud, võib kohus Teid ülalpidamiskohustusest tema ees vabastada, selle täitmist ajaliselt piirata või elatise suurust vähendada. Praegu Teil enda ülalpidamiskohustusest vabastamiseks midagi teha ei ole vaja, vastuväited tuleb esitada siis, kui isal tekib abivajadus ja ta sellest tulenevalt vastava nõude Teie vastu esitab.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand