Perekonnaõigus


Küsimus: Mille alusel on kohustatud tööandja isalt palgast elatise kinni pidama ja maksma lapse arvele?17.01.2013

Tere!
Mees käib tööl ja tema palgaks on 300 eurot, mis ta saab kätte sulas, kuna tal on oma konto arestitud kohtutäiturite poolt. Viisin suvel asja kohtusse, et nõuda elatist lapsele 150 eurot, aga kuna ta kohtuga nõus polnud, siis kirjutasime kohtumajas lepingu, et ta on nõus maksma iga kuu seda summat mida ta muidugi pole teinud. Olen ka paberid kohtutäiturile viinud, et elatist sisse nõuda. Küsimus ongi see, et kui ülemus maksab talle iga kuu palga sulas välja ja kohtutäitur on mitmeid pabereid ka ülemusele saatnud, et palgast kinni pidada, kas siis ülemus ei pea sellest rahast pool lapse arvele kandma ehk siis 300 eurost 150 kinni pidama? Kuidas ma edasi peaksin tegutsema, kas kohtusse minema, et saada lapsele elatis kätte mida ta oli nõus ka ise maksma?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Eeldan Teie kirjelduse alusel, et olete lapse isaga sõlminud kompromissi elatise maksmise kohta, mille kohus kinnitas – kui tegemist oleks olnud Teie ja lapse isa lihtkirjaliku kokkuleppega, ei saaks kohtutäitur selle alusel täitemenetlust elatise sissenõudmiseks alustada.

Täitemenetlusega tegeleb kohtutäitur, seega kohtusse Teil enam väljamõistetud elatise kättesaamiseks pöörduda ei ole vaja. Kui kohtutäitur on lapse isa tööandjat täitemenetlusest teavitanud, peaks tööandja tõepoolest lapse elatise töötasust kinni pidama. Kui tööandja talle pandud kohustust ei täida, võib kohtutäitur teha trahvihoiatuse.

Pean oluliseks märkida, et sissenõude võib pöörata ka võlgniku (lapse isa) vallas- või kinnisvarale (kui elatist ei õnnestu kätte saada lapse isa töötasust).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand