Perekonnaõigus


Küsimus: Kes maksavad vanadeinimeste hooldekodu maksud, kui lapsed surnud ja lapselapsed elavad välismaal?17.01.2013

Tere,
Olen arusaanud et Eesti perekonnaseaduste järgi sugulased on kohustatud maksma oma vanaema ja vanaisa hooldekodu maksud, aga kuidas toimida juhul, kui vanade lapsed on surnud ja lapselapsed elavad teises riigis? Lapselapsi 6. 2 neist alaealised ja elavad eestis. 2 neist eesti kodanikuna aga elavad soomes, viimased 2 omavad ainult soome kodakondsust. Kes neist siis on kohustatud maksma vanade hooldekodu maksud?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui lapsed on surnud, lasub hoolitsemiskohustus abivajava sugulase eest tõepoolest lapselastel. Perekonnaseaduse § 105 lõike 3 alusel täidavad mitu sama astme sugulast ülalpidamiskohustust osavõlgnikena ja iga osavõlgniku kohustuse suurus määratakse kindlaks võrdeliselt tema sissetuleku ja varalise seisundiga, arvestades ka tema ning ülalpidamist saama õigustatud isiku vahelisi suhteid.

Seega ilmselt langevad vanavanemate ülalpidamise kohustusest nö välja alaealised lapselapsed, kellel endil oleks õigus ülalpidamisele ning kelle majanduslik olukord on suure tõenäosusega kehvem kui täiskasvanud lastelastel. Seega oleks põhjendatud nõuda ülalpidamiskohustuse täitmist, sh hooldekodu arvete tasumist, täiskasvanud lastelastelt.

Kui ülalpidamiseks kohustatud lapselapsed vabatahtlikult oma kohustusi vanavanemate ees ei täida, võib vastava hagi esitada nii Eesti kohtusse (õigustatud isiku elukoha järgi) kui ka Soome kohtusse (kohustatud isiku elukoha järgi). Olukorrakirjeldusest lähtuvalt on ilmselt mõistlikum esitada hagi Eesti kohtusse.

Üldjuhul kohaldatakse ülalpidamiskohustuste suhtes õigustatud isiku (antud juhul vanaema ja vanaisa) peamiseks elukohaks oleva riigi õigust (Eesti õigust), kuid kui ülalpidamiseks kohustatud isiku elukohaks oleva riigi õiguses (Soome õiguses) ei ole sellist kohustust sätestatud (antud juhul isiku kohustus ülal pidada abivajavat vanavanemat), võib kohustatud isik õigustatud isiku nõude vaidlustada. Kahjuks ei oska ma täpselt öelda, kas Soome seadused kohustavad selliseks ülalpidamiseks, nagu antud olukorras.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand