Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas lahutada abielu, kui abikaasa on tagaotsitav?17.01.2013

Tere! Olen abielus mehega, kes 2010. a põgenes soome vanglast ja on nüüd tagaotsitav. Soovisin lahutada kohtu kaudu, aga meest ei ole võimalik leida ja ühepoolselt kohtus lahutada ei saa. Öeldi, et pean ootama 5 aastat tema kadumisest ja siis saan ta surnuks lasta tunnistada. Kas tõesti ei ole mingit võimalust mul lahutust saada? Kui lasen ta surnuks tunnistada ja abiellun uuesti, kas siis tema välja ilmumisel minu uus abielu tühistatakse? Kas ma saan tagaotsitava kohtus surnuks tunnistada või pean enne ta teadmata kadunuks laskma tunnistada?
Tänan!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Minu hinnangul ei ole kohtult saadud informatsioon päris õige. Seda põhjusel, et TsMS § 414 lõige 1 annab kohtule õiguse lahendada abieluasi (antud juhul abielu lahutamine) ühe poole kohtuistungilt puudumisel sisuliselt, kui hagi aluseks olevad asjaolud on kohtu arvates sellise otsuse tegemiseks piisavalt välja selgitatud. Sisuline lahendamine tähendab Teie jaoks seda, et kui Teie poolt hagiavalduses esitatud asjaolud on kohtu hinnangul põhjendatud (ja piisavad vastava otsuse tegemiseks), võib kohus abielu siiski lahutada.
Samuti olen arvamusel, et kui kohus teeb kõik võimaliku Teie abikaasale menetlusdokumentide kättetoimetamiseks, st üritab hagiavaldust kätte toimetada nii posti teel, elektrooniliselt kui ka avalikult, kuid abikaasa järjepidevalt käimasolevat kohtumenetlust ignoreerib, on põhjendatud lahutada abielu ka siis, kui ta isiklikult kohtuistungile ei ilmu. Vastupidine seaks Teid ju põhjendamatult halba olukorda – peaksite abielus olema mehega, kellega Teil ei ole enam abielulisi suhteid ning keda Te ei ole pikka aega isegi näinud, samuti puudub Teil võimalus uuesti abielluda.
Kui selgub, et surnuks tunnistatud isik ei olegi tegelikult surnud, loetakse abielu taastatuks, kuid seda ainult juhul, kui kumbki abikaasa ei ole vahepeal uuesti abiellunud. Seega, kui abiellute vahepeal uuesti, kuid surnuks tunnistatud abikaasa ilmub ikkagi välja, Teie uut abielu ei tühistata.

Parimate soovidega,

Hanna Kivirand