Perekonnaõigus


Küsimus: Kui kaua pärast lahutust on õigus endisel abikaasal kohtu kaudu ühisvara jagamist nõuda?17.01.2013

Kui ühisvara (maja) on jagamata, kuid abielu lahutatud ja majas elab alaealiste lastega isa, kuna ema elab alaliselt teises riigis, sest jättis lapsed maha ning keeldub neile kohtuotsusega määratud miinimumelatist maksmast. Naine ähvardab pidevalt, et annab ühisvara jagamise asja kohtusse, kuid pole seda 2 aasta jooksul teinud. Kui kaua pärast lahutust on õigus endisel abikaasal kohtu kaudu ühisvara jagamist nõuda?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 155 lõike 1 kohaselt on perekonnaõigusest tuleneva nõude aegumistähtaeg 30 aastat alates nõude sissenõutavaks muutumisest, seega on Teie endisel abikaasal õigus ühisvara jagamist nõuda 30 aasta jooksul abielu lahutamisest arvates.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand