Perekonnaõigus


Küsimus: Kui isa on nõus maksma vabatahtlikult suuremat summat, kui kohtumääruses, kas tasuks see ikka kohtulikult kinnitada?18.01.2013

Tere!
Hetkel maksab lapse isa elatist 100 € kuus, mille kohta on olemas ka kohtumäärus (maksekäsu kiirmenetlus, kokkuleppeline summa). Nüüd aga soovin seda summat veidi tõsta. Olen sellest rääkinud ka lapse isaga ja vastuväiteid tal ei ole. Küsimus - kas see tuleb kindlasti kohtus nö vormistada? Ühest küljest ma ei näe sellel mõtet, kuna lapse isa on suurema summaga nõus. Teisest küljest aga jääb talle siis alati võimalus sellest kokkuleppest taganeda ja maksta jälle 100 €, mispuhul mul ei oleks ka ühtegi alust suuremat summat nõuda (kui jätta välja õigus kohtusse pöördumiseks). Kas Teie soovitaksite sellises situatsioonis pigem esitada kohtule hagiavaldus summa muutmiseks või ei oleks see vajalik?

Tänan ette!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui elatise suurendamise osas on võimalik jõuda kohtuvälisele kokkuleppele, ei ole kindlasti mõtet hakata elatise suurendamise nõudega kohtu poole pöörduma. Kui jätta elatise suurendamine nö vormistamata, tuleb aga arvestada sellega, et kokkuleppe mittetäitmisel ei ole võimalik alustada täitemenetlust kokkulepitud suuruses elatise väljamõistmiseks.

Vaatamata sellele, et kohtuvälise kokkuleppe puhul ei ole võimalik kohustuse mittetäitmisel alustada täitemenetlust, soovitaksin ikkagi vastavat kohtumenetlust praegu mitte algatada. Esiteks on võimalus, et lapse isa suhtub kokkuleppesse täie tõsidusega ja ei kavatsegi seda rikkuda ja kui ta seda ka rikub, on Teil õigus igal ajal kohtusse pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand